Pobranie istniejącej struktury bazy danych do projektu w Enterprise Architect

Importując strukturę bazy danych do projektu w EA wykorzystamy funkcjonalność „DB Schema Import”.

Do pobrania struktury bazy danych potrzebujemy:

W pierwszej kolejności włączamy Enterprise Architect, tworzymy lub otwieramy już istniejący projekt i tworzymy nowy katalog.

EA13 – Gdzie znajduje się funkcjonalność Importowanie Schematu

Roibbon >  CODE > Sekcja „tools” > Data models > DB Schema Import

INFO:  Aby przycisk „DB Schema Import” był aktywny musi być zaznaczony folder w „Project Browser” do którego będziemy importować strukturę bazy.

EA14 – Gdzie znajduje się funkcjonalność Importowanie Schematu

Robbon >  CODE > Sekcja „Schema” > DDL > Import a DB Schema

INFO:  Aby przycisk „DB Schema Import” był aktywny musi być zaznaczony folder w „Project Browser” do którego będziemy importować strukturę bazy.

W oknie „Komputerowe źródła danych” wybieramy połączenie do bazy w celu importu schematu bazy danych.

Import z Bazy MySQL

Od razu po wybraniu połączenia w przypadku MySQL system będzie chciał się połączyć z bazą. Domyślnie już są wprowadzone wszystkie dane, które podaliśmy podczas tworzenia połączenia (post: Stworzenie połączenia z bazą danych MySQL (ODBC)).

Po nawiązaniu połączenia nadszedł czas do zdecydowania co chcemy importować. Na interfejsie znajdują się 3 bloki (screen poniżej):

 1. Only Include objects From Schema(s)
  Baza danych MySQL nie obsługuje schematów, dlatego w oknie nie ma żadnych wartości.
 2. Table filters
  Wymienione są elementy z pośród których wybieramy które mają zostać zaimportowane. Wartość „True” oznacza, że dane będą importowane.
 3. Synchronization
  • „Import as New objects” system nie będzie sprawdzał, że w katalogu już znajdują się dane. Będzie pobierał wszystkie elementy zaznaczone jako „True” do zaznaczonego katalogu nawet jak już się w nim znajduje dany obiekt w tej samej postaci.
  • „Synchronize existing classes” system, będzie sprawdzał, czy dany obiekt już się znajduje w zaznaczonym katalogu w Project Browser. Jeśli tak to nie będzie wykonywał jego kopi, ale wszystkie zmiany jakie wykonany w danej klasie zostaną nadpisane importem.
   Przykład: Wprowadzimy notatkę przy kolumnie, czy zmienimy typ przechowywanych danych w kolumnie. Po imporcie system nadpisze zmiany dokonane w EA na dane pobrane z bazy danych nawet jak Baza nie zawiera pola z notatkami.

Po kliknięciu „Import” wybieramy katalogi z bazy, które chcemy pobrać. Podstawa to katalog „Tables”. W nim znajdują się wszystkie tabele. Klikamy „OK” i gotowe.

Import bazy Oracle

Po wybraniu połączenia do bazy Oracle system będzie potrzebował podania loginu i hasła do schematu z którym chcemy się połączyć.

W odróżnieniu od bazy MySQL baza Oracle może posiadać wiele schematów na jednej instancji. Jest to bardzo przydatka cecha baz Oracla, ale o tym w innym poście. Zaznaczamy jeden ze schematów, który chcemy importować  oraz co chcemy importować zaznaczamy jako „True w wykazie „Table filters”. Oczywiście nie zapomnijmy, czy to ma być nowy import, czy update już istniejącego importu bazy. Wybieramy to w bloku „Synchronization”.

Po kliknięciu przycisku „Import” system pyta się które katalogi chcemy pobrać. Minimum pobieramy Tables. Klikamy „OK” i gotowe.

DODATEK – Edycja zaimportowanej tabeli

Aby rozpocząć pracę w danej kolumnie należy dwa razy kliknąć LPM (Lewy Przycisk Myszy) kliknąć na jedną z tabel w Project Browserze. W nowym klikamy na zakładkę „Table Detail” a następnie przycisk „Columns”.

One Reply to “Pobranie istniejącej struktury bazy danych do projektu w Enterprise Architect”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *